หน้าแรก

นักเรียนที่กรอกใบมอบตัว ม.1

นักเรียนที่กรอกใบมอบตัว ม.4

นักเรียนที่กรอกใบมอบตัว นักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี

ม.1
22 ก.พ.-เป็นต้นไป รับสมัคร
22 พ.ค.64 สอบคัดเลือก-จับฉลาก (ถ้ามี) ยกเลิกการจัดสอบ
24 พ.ค.64 ประกาศผล
29 พ.ค.64 รายงานตัวและมอบตัว (ออนไลน์)

ม.4
22 ก.พ.-เป็นต้นไป รับสมัคร
23 พ.ค.64 สอบคัดเลือก (ยกเลิกการจัดสอบ)
25 พ.ค.64 ประกาศผล
30 พ.ค.64 รายงานตัวและมอบตัว (ออนไลน์)

ติดตามข่าวสาร ร.ร.

ติดต่อสอบถาม

  • ครูสุนทร นิลดำ งานทะเบียน-วัดผล 095 541 8759
  • ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ ระบบงานรับสมัคร 080 587 8341

ติดต่อสอบถาม