หน้าแรก

ม.1
22 ก.พ.-28 เม.ย.64 รับสมัคร
1 พ.ค.64 สอบคัดเลือก-จับฉลาก (ถ้ามี)
5 พ.ค.64 ประกาศผลและรายงานตัว
8 พ.ค.64 มอบตัว

ม.4
22 ก.พ.-28 เม.ย.64 รับสมัคร
2 พ.ค.64 สอบคัดเลือก
6 พ.ค.64 ประกาศผลและรายงานตัว
9 พ.ค.64 มอบตัว

ติดตามข่าวสาร ร.ร.

ติดต่อสอบถาม

  • ครูสุนทร นิลดำ งานทะเบียน-วัดผล 095 541 8759
  • ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ ระบบงานรับสมัคร 080 587 8341

ติดต่อสอบถาม

Message us