หน้าแรก

ม.1
9-13 มี.ค.65 รับสมัคร
26 มี.ค.65 สอบคัดเลือก
30 มี.ค.65 ประกาศผล
2 เม.ย.65 รายงานตัวและมอบตัว

ม.4
9-13 มี.ค.65 รับสมัคร
27 มี.ค.65 สอบคัดเลือก
31 มี.ค.65 ประกาศผล
3 เม.ย.65 รายงานตัวและมอบตัว

ติดตามข่าวสาร ร.ร.

ติดต่อสอบถาม

  • ครูสุนทร นิลดำ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 095 541 8759
  • ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ ระบบงานรับสมัคร 080 587 8341

ติดต่อสอบถาม